Het ontwikkelen van displays, accu’s, orderpicksystemen zijn voorbeelden van opdrachten die onze opdrachtgevers bij ons neerleggen. Voordat we iets ontwikkelen vertelt u ons wat u precies wilt hebben en hoe het uit moet komen te zien. Aan de hand van deze eisen en wensen kunnen we advies geven of een oplossing aanbieden in de vorm van de elektronica of in veel gevallen een compleet product.

elektronica-ontwikkeling

Onze competenties

  • Schematic hardware design
  • PCB design
  • Software (PC/App)
  • Prototyping of eindproduct
  • EMC keuring (begeleiding)
  • Productie (begeleiding)

Werkwijze

U bent altijd welkom om binnen te lopen en met ons kennis te maken. Tijdens een vrijblijvend gesprek kunt u uw specifieke wensen met ons delen. Hierbij kunt u kennis maken met onze producten en resultaten.

Na ons kennismakingsgesprek en vervolgsessies maken wij een inschatting van de benodigde uren en kosten.

De ontwikkeling begint met het selecteren van componenten voor het tekenen van een schema. Kostprijs en leverbaarheid zijn belangrijke eigenschappen bij het selecteren van de componenten. Na het ontwerp van het schema start het tekenen van de PCB waarbij rekening gehouden wordt met de eventueel bestaande behuizing. Tevens wordt er rekening gehouden met de EMC richtlijnen, produceerbaarheid en service van het product.

Parallel aan dit traject kan gestart worden met het ontwikkeling van eventuele embedded software en behuizing.

In deze fase wordt een functioneel prototype opgeleverd. Aan de hand van dit prototype kunnen de wensen en eisen geëvalueerd worden zodat er eventuele aanpassingen kunnen worden doorgevoerd.

Door vroegtijdig in het ontwikkeltraject metingen uit te voeren kan met grote zekerheid gezegd worden dat het product voldoet aan de gestelde normen. Vervolgens begeleiden wij het gehele traject van keuringen en certificeringen.

Als het prototype voldoet wordt de productie van de nul-serie opgestart. Uit de nul-serie blijkt of in de seriematig geproduceerde producten eveneens voldoen aan alle specificaties. Eventuele problemen die optreden bij assemblage komen hierbij boven water.

Natuurlijk kunt u ook bij ons terecht voor kleine aantallen of slechts prototypes.

Ook na de afronding van het project behouden wij graag de contacten met onze klanten. Wanneer u achteraf extra wensen heeft dan kijken we samen naar gepaste oplossing.